Gedragscode

Geachte gast van Domaine Polleur,

In plaats van huisregels noemen wij het liever een gedragscode. Er zijn mensen die denken dat huisregels hetzelfde zijn als ’thuisregels’. Dit gaat meestal ook wel goed, omdat wij denken dat deze ’thuisregels’ meestal niet zoveel verschillen met onze gedragscode. Om misverstanden te voorkomen, verschaffen wij u hierbij toch onze gedragscode:

Snelheid en verkeersborden
Wij streven naar een maximale snelheid van 5 km/uur op onze outdoorterreinen, bij het landhuis en de camping . Dit is ingesteld voor de veiligheid van uzelf, uw kinderen en/of andere kampeerders en groepsgenoten. 5 km/uur is langzaam, erg langzaam, maar ja, u heeft toch vakantie! Naast de borden met de 5 km aanduiding hebben we nog enkele andere verkeersborden, respecteer ze a.u.b..

Rust
Om alle gasten de gelegenheid te geven om uit te rusten tijdens hun verblijf verzoeken wij u om stilte te handhaven van 23:00 uur tot 8:00 uur. Dit is overigens dezelfde tijdsduur waarin de slagboom bij de in/ uitgang gesloten is. Om, zowel overdag als ’s nachts, geen overlast te veroorzaken bij uw ‘naaste en/ of verre’ buren is het niet gewenst dat uw (auto) radio, TV, gezang, instrument of andere geluid-producerende-bronnen duidelijk hoorbaar zijn op meer dan 8 meter van uw verblijfsplaats. Jongeren worden dringend verzocht na 23:00 uur bij hun eigen verblijf of specifiek voor campinggasten: in de disco te verblijven.

Water
Water is een schaars goed. Uit de kranen (en de douches) komt drinkwater, nagenoeg gelijk aan ‘Spa blauw’. Om verspilling van drinkwater te voorkomen willen wij u vragen om uw kinderen niet met drinkwater te laten spelen, wij hebben een prachtig beekje langs onze accommodaties stromen waar meer dan genoeg water in stroomt om mee te spelen. Om het milieu te sparen worden alle toiletten op de camping doorgetrokken met water uit het beekje.

Beek
Het beekje (de Hoegne) dat langs de accommodaties stroomt is beschermd natuurgebied, om die reden mogen er geen dammen in gebouwd worden. Er mag niet gevist worden zonder visvergunningen. Deze vergunningen zijn te verkrijgen bij de gemeente Theux en de VVV in Spa, u heeft ze (helaas) allebei nodig. Er is regelmatig controle door de boswachter.

Alcohol
Licht alcoholhoudende dranken worden alleen verkocht aan personen ouder dan 16 jaar. Zware alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar (er kan om een legitimatie gevraagd worden). Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in de horecagelegenheden of in/bij uw eigen accommodatie. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen bij het zwembad. Consumeren van alcoholische dranken tijdens het rondlopen over onze terreinen is niet toegestaan.

Afval
Het is de bedoeling dat u uw vuilnis in de grote container deponeert die u bij de in- uitgang van de camping of in de aangewezen plek op uw accommodatie. Glas en papier moet gescheiden worden en kunt u deponeren in de desbetreffende container die naast de grote container (camping). Zwerfvuil is een doorn in het oog! Wij streven ernaar om het terrein zo schoon mogelijk te houden. Bij het “traditionele” papier rapen bestaat de grootste hoeveelheid vuil helaas uit snoeppapiertjes, sigarettenpeuken en bier dopjes. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om zwerfvuil tot een NUL te beperken.

Hondenpoep
U kunt uw hond in het bos aan de overzijde van de verbindingsweg (boven de camping) uit te laten. Mocht uw hond, per ongeluk, zijn behoefte eerder doen, verzoeken wij u dit zelf even op te ruimen met een plastic zakje, krant en/of een emmertje water.

Op- en afritten
Kinderen mogen om veiligheidsredenen niet met skelters en fietsen op de hellingen van de op- en afritten van de accommodaties/terrreinen komen. Indien dat toch gebeurt met skelters of fietsen, dan worden de kinderen aan hun ouders overgedragen of en wordt de (huur)skelter of (huur)fiets ingenomen zonder restitutie van de huurpenningen.

Tot slot
Los conflicten onderling correct op, blijf hoffelijk en kalm. Mensen verschillen nu eenmaal van karakter, maar iedereen wil hier een plezierige verblijf hebben. Samen werken we aan dat doel. Bent u niet tevreden, meldt dat zo spoedig mogelijk. Het kan best zijn dat we iets over het hoofd gezien hebben, we zijn tenslotte ook maar mensen. Wij kunnen alleen iets met uw op- en aanmerkingen doen als u ze bij ons persoonlijk neerlegt. Het team van Domaine Polleur zal te allen tijde bereid zijn om oplossingen te bedenken binnen een kader van mogelijkheden en redelijkheid.

Wij proberen met deze gedragscode uw verblijf en het verblijf van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u last hebben van uw buren of andere kampeerders meldt dit altijd bij de receptie. Wij nemen uw klacht serieus en zullen trachten het op te lossen (uw klacht zal altijd anoniem blijven t.o.v. andere kampeerders).

De directie.